Презентация за обществено обсъждане на проекта за бюджет на Община Самоков за 2016 г. | Община Самоков

Презентация за обществено обсъждане на проекта за бюджет на Община Самоков за 2016 г.

page-0 page-1 page-2 page-3 page-4 page-5 page-6 page-7 page-8 page-9 page-10 page-11 page-12 page-13 page-14 page-15 page-16 page-17 page-18 page-19 page-20 page-21 page-22 page-23 page-24