Заповед № ЛС-01-442/17.03.2016 и Утвърден бюджет на второстепенни разпоредители с бюджет включен в системата на ПРБ община Самоков през 2016год. | Община Самоков

Заповед № ЛС-01-442/17.03.2016 и Утвърден бюджет на второстепенни разпоредители с бюджет включен в системата на ПРБ община Самоков през 2016год.