Счетоводна политика на община Самоков за съставяне на отчети и текуща счетоводна отчетност за 2015 г. | Община Самоков

Счетоводна политика на община Самоков за съставяне на отчети и текуща счетоводна отчетност за 2015 г.