Информация за текущо изпълнение на бюджета на община Самоков за шестмесечието на 2015 г | Община Самоков

Информация за текущо изпълнение на бюджета на община Самоков за шестмесечието на 2015 г