Заповед № ЛС-01-357/11.03.2015 и Утвърден бюджет на второстепенни разпоредители с бюджет включен в системата на ПРБ община Самоков през 2015год. | Община Самоков

Заповед № ЛС-01-357/11.03.2015 и Утвърден бюджет на второстепенни разпоредители с бюджет включен в системата на ПРБ община Самоков през 2015год.