Бюджет и отчети на Община Самоков за 2015 г. | Община Самоков

Бюджет и отчети на Община Самоков за 2015 г.