Информация за заместник кметове | Община Самоков

Информация за заместник кметове

ДОНЧО ВАСИЛЕВ ЗАШЕВ

Заместник кмет по финанси, бюджет и местни данъци и такси 

зам. кмет

 E-mail:  dzashev@samokov.bg

Тел. 0722/ 66667

Факс: 0722/ 60050

ЛЮБА ЕВГЕНИЕВА КЛЕНОВА 

Заместник кмет по туризъм

IMG_4592

 E-mail:  lyuba.klenova@samokov.bg

Тел. 0722/ 66630

Факс: 0722/ 60050

 

Образование:

Завършва РГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков с профил немски език, след което и  Университет за национално и световно стопанство, гр. София, бакалавър по специалността „Международен туризъм“ и магистър по специалността „Международни икономически отношения“.

Владее  английски и немски език.

Семейно положение : Омъжена, с едно дете.