Други дейности | Община Самоков

Други дейности

Градски библиотеки

Гл.библиотекар Албена Ихтиманска 60201
Библиотекар Антоанета Божкова
Библиотекар Ася Даргова
Библиотекар Евелина Димитрова
Библиотекар Мариела Станева
Библиотекар Милена Бичакова
Библиотекар Марлена Станоева
Библиотекар Катя Кехайова
Библиотекар Калинка Пиргова

Други дейности по културата

Организатор.младежки.дейности Латинка Щъркелова 66896

Други дейности по отбраната

Гл. експерт “Управление при кризи” Иван Терзийски Вътр.404
Оперативен денонощен дежурен Кирил Войнски Вътр.120
Оперативен денонощен дежурен Йордан Кокалов
Оперативен денонощен дежурен Антон Антонов
Оперативен денонощен дежурен  Румен Славчев
Оперативен денонощен дежурен  Христо Китанов

Клубове на пенсионера, инвалида и др.

Уредник VІ -кв Йорданка Оцетова
Уредник Ирена Оризарова
Уредник к-во Говедарци Виолетка Кацарска
Уредник к-во Радуил
Уредник VІ -кв Славейка Даганова

Център за настаняване от семеен тип

Ръководител Иванка Соколова
Соц.работник Десислава Николова
Помощник възпитател Антоанета Тоскова
Възпитател Абелена Радославова
Помощник възпитател Мария Георгиева
Помощник възпитател Христинка Атанасова
Възпитател Анастасия Чолакова
Помощник възпитател Петя Гергинова
Помощник възпитател Гергана Данкова
Хигиенист Лидия Гергинова

Център за социална рехабилитация и интеграция

Управител Александра Атанасова 60440
Соц.работник Нина Московска
Трудотерапевт Ани Белемезова
Рехабилитатор Румен Колев
Медицинска сестра Цветанка Младенова
Психолог Владислава Кръстева
Логопед  
Педагог Моника Кованова
Домакин-шофьор Емил Савов
Хигиенист Ренета Гелова

Здравеопазване

Мед.фелдшер
Невена Иванова
Мед.сестра Веселка Димитрова
Мед.сестра Лидия Бранкова
Мед.сестра Веска Ахчийска
Мед.фелдшер Валентина Балабанова
Мед.фелдшер Светла Дерилова
Мед.сестра Радостина Стойкова
Мед .сестра Десислава Дойнова
Мед .сестра Виолетка Иванчева
Мед .сестра Любка Благоева
Мед .сестра Мариана Попова
Мед .сестра Жанета Ранова
Мед .сестра Величка Китанова
Мед. сестра Катя Турлакова
Мед .сестра Виолетка Лазарова