Други дейности | Община Самоков

Други дейности

Градски библиотеки

Гл.библиотекар Албена Любенова Ихтиманска 60201
Библиотекар Антоанета Борисова Божкова
Библиотекар Йонета Николова Стефанова
Библиотекар незаета
Библиотекар Василка Атанасова Фингарска
Библиотекар Мирослава Георг.Стратиева
Библиотекар Марлена Николова Станоева
Библиотекар Катя Петрова Кехайова
Библиотекар Наталия Тодорова Радева

Други дейности по културата

Организатор.младежки.дейности Латинка Василева Щъркелова 66896

Други дейности по отбраната

Гл. експерт “Управление при кризи” Вътр.404
Оперативен денонощен дежурен Първан Димитров Първанов Вътр.120
Оперативен денонощен дежурен Йордан Тодоров Кокалов
Оперативен денонощен дежурен Антон Митков Антонов
Оперативен денонощен дежурен Димитър Борисов Бошнаков
Оперативен денонощен дежурен Георги Велинов Терзийски

Клубове на пенсионера , инвалида и др.

Уредник VІ -кв Йорданка Велинова Оцетова
Уредник Ирена Димитрова Оризарова
Уредник к-во Говедарци Виолетка Василева Кацарска
Уредник к-во Радуил
Уредник VІ -кв Славейка Иванова Даганова

Център за социална рехабилитация и интеграция

Управител Димитринка Петрова Миленкова 60440
Соц.работник Детелина Веселинова Йорданова
Трудотерапевт Ани Атансова Белемезова
Рехабилитатор Румен Кирилов Колев
Медицинска сестра Цветанка Йорданова Младенова
Психолог Владислава Иванова Кръстева
Логопед Венера Иванова Кирова
Педагог Румяна Петрова Змиярова
Домакин-шофьор Емил Кирилов Савов
Хигиенист Ренета Стоянова Гелова

Здравеопазване

Мед.фелдшер- отговорник Невена Василева Иванова
Мед.сестра Веселка Славчова Димитрова
Мед.сестра Антоанета Василева Йорданова
Мед.сестра Веска Георгиева Ахчийска
Мед.фелдшер Наталия Иванова Сайменова
Мед.фелдшер Светла Георгиева Дерилова
Мед.сестра Радостина Иванова Стойкова
Мед .сестра Антоанета Иванова Чакалова
Мед .сестра Виолетка Йорданова Иванчева
Мед .сестра Любка Атанасова Благоева
Мед .сестра Мариана Петрова Попова
Мед .сестра Йорданка Спасова Тренчева
Мед .сестра Величка Петрова Китанова
Мед. сестра Емилия Кънчева Каменова-Димитрова
Мед .сестра Антоанета Димитрова Гюрова