Декларации на служителите от общинска администрация по ЗПУКИ 2017 г. | Община Самоков

Декларации на служителите от общинска администрация по ЗПУКИ 2017 г.

Александър Лухов

Александър Дамянов

Ангелина Вангелова

Ангел Главев

Бранимира Борисова-Бодурова

Борислав Димитров

Бойка Буранова

Василка Керпийска

Валентина Манчева

Васко Динолов

Веска Тодорова

Галина Големинова

Даниела Даганова

Десислава Лазарова

Даниела Йончева

Димитър Терзийски

Елена Лобутова

Елена Мишкова

Елка Кашинова

Евелина Перфанова

Евгения Гълъбова

Ина Костова

Ивелина Кирилова

Иванка Малинчева

Йорданка Велева-Минова

Красимир Кощров

Красимира Костадинова

Катя Янева

Любомир Чангъров

Лилия Ружина

Лили Вучкова

Лилия Борисова

Лилия Делиева

Мария Дулева

Мария Димова

Мариана Николова

Мариана Петрова-Вучова

Марияна Попова

Марияна Христова

Милен Пасков

Надежда Клинчева

Наталия Петрова

Нели Домишлярова

Полина Спасова-Чангърова

Румяна Драганова

Ралица Герасимова

Ралица Рафаилова

Росица Догазанова

Светослав Ранов

Силвия Ангелова

Светла Василева

Теодора Василева

Тодор Виденов

Христина Вукова

Юлиана Гуцалска

Юри Бодуров

Петър Лукайчев

Марио Панев

Божидар Етрополски

Петър Стоев

Радослав Павлин

 

Декларации и Регистър на Декларациите по ЗПКОНПИ