Община Самоков
 • ПОКАНА
  22-03-2023

    Уважаеми дами и господа,   Екипът по проект “Грижа в дома в община Самоков”,  Договор № BG05SFPR002-2.001-0121-C01, Ви кани да присъствате на встъпителна пресконференция, която ще се състои на 24.03.2023 г. от 15,30 часа в залата на пети етаж,…

 • Важно съобщение
  22-03-2023

  На 29 март от 9.00 до 16.30 часа ще бъде прекъснато електрозахранването в района на селата Горни и Долни Окол, поради изграждане на електропреносната мрежа на туристически комплекс “Окол Лейк”. За текущите прекъсвания и възможни смущения в електрозахранването можете да…

 • Читалищата в община Самоков получиха озвучителна техника, компютри и офис оборудване по проекти, одобрени и финансирани по мерки чрез Стратегията на МИГ – Самоков
  22-03-2023

  Стремежът на Община Самоков по общинските мерки към стратегиите на Местната инициативна група и Местната инициативна рибарска група е средствата да се инвестират в малките населени места. В случая читалищата по селата са културните средища, които поддържат културния и социалния…

 • Виж всички