Oт 01.07.2019 г. могат да се подават заявления за кандидатстване за общинска стипендия | Община Самоков

Oт 01.07.2019 г. могат да се подават заявления за кандидатстване за общинска стипендия

Main News Image
Крайният срок е 9.08.2019 г.
Съгласно решения на Общински съвет, Община Самоков присъжда 9 стипендии в подкрепа на даровити самоковски ученици от 8 до 12 клас или студенти, с отличен успех и постижения в различни области. За постижения в природо-математическите науки се присъжда стипендия на името на акад. Любомир Чакалов, за хуманитарни науки – на името на Константин Фотинов, за постижения в областта на изкуствата – на името на Васил Стоин и Наум Хаджимладенов, както и стипендия за спорт. Не се присъжда общинска стипендия само за отличен успех.
Стипендиите са в размер на 1000 лева и се изплащат в рамките на учебната 2019/2020 година. Комплектът документи включва заявление от ученика или студента, копие от бележника/академична справка с годишния успех за учебната 2018/2019 г., документи удостоверяващи постиженията, препоръка от училището/университета или спортния клуб.
От 2016 година са обявени още две общински стипендии по 500 лева за малки спортисти – ученици от 2 до 7 клас, с постижения в зимните спортове. Редът за кандидатстване е същият, като заявлението до кмета може да бъде подадено и от родител.
Удостоверенията на удостоените стипендианти на Община Самоков ще им бъдат връчени на Празника на Самоков, 21 август.

За повече информация – стая 519 в Общината или на телефон 0722/60099, 0887696902