Kметът Владимир Георгиев се срещна с управителя на ВиК София област инж. Нитов | Община Самоков

Kметът Владимир Георгиев се срещна с управителя на ВиК София област инж. Нитов

Main News Image
Срещата бе предизвикана в следствие повдигнатите въпроси и проблеми във ВиК сектора на срещата с кметове на населени места, проведена през тази седмица. Най-належащ си остава проблема с водата в Клисура. На днешната среща присъства кмета а Клисура, инженери от ВиК – София, Управителя на ВиК – Самоков и ръководството на техническия отдел в общината. Миналата година общината направи сондаж, с който да осигури качествена питейна вода в селото и по-висок дебит, но за да започне да функционира и да се измести водохващането е необходимо да бъдат предприети действия за приключване на проекта. Най-важното от тях е осигуряване на ел. захранването, а другата важна стъпка е свързването на сондажа с резервоара и поставяне на помпа. По предварителни изчисления дебитът е достатъчен да задоволи потребностите на селото. Бяха обсъдени всички стъпки, които да се предприемат. ВиК София област ще пуснат заявление до ЧЕЗ за разкриване на партида, през това време ще бъдат закупени помпата и тръбите за водохващането, кабелите за свързване към мрежата, за да може в максимално кратки срокове да започне да функционира. Обсъдени бяха и подмяна на водопроводите на две улици от около 200-300 м. Едната улица се намира в Гуцал, а другата в с. Рельово. Общината е закупила части, а ВиК – Самоков ще извърши подмяната. Всичко това трябва да бъде завършено през този строителен сезон. В момента се работи по подмяна на водопровода от стария център на Боровец до пречиствателна станция „Яйцето”, като се предвижда и той да бъде завършен до края на октомври. В Боровец беше направен и байпаса, с който трябва да се реши проблемът с водоснабдяването на хотелите от „ниска зона”. Ако времето позволи ще бъдат подменяни водопроводи и на улици в Самоков.