Kметът Владимир Георгиев откри проведената в Самоков информационната кампания по проект “Build Solid Ground” | Община Самоков

Kметът Владимир Георгиев откри проведената в Самоков информационната кампания по проект “Build Solid Ground”

Main News Image
Кампанията цели да представи глобалните политики за устойчиво развитие на градовете и жилищната политика. Изследванията показват, че градовете сериозно се разрастват и след няколко години трима от всеки пет жители, ще живеят в градовете. Това изправя институциите ред сериозни въпроси, свързани с жилищната политика и осигуряване на жилища. Другата тема, представена на информационната кампания бе свързана с националните политики и добри практики за устойчиво развитие на градовете. В този панел акцентът бе поставен върху общинските аспекти в Националните жилищни стратегии. Визията за създаване на градове на бъдещето в контекста на иновациите в планирането и не на последно място за социалните жилища и енергоефективните сгради.