„for roma with roma” е проект, който стартира в 20 европейски общини и Самоков е една от тях | Община Самоков

„for roma with roma” е проект, който стартира в 20 европейски общини и Самоков е една от тях

Main News Image
„for Roma with Roma” е проект, който стартира в 20 европейски регионални и общински администрации и Самоков е една от тях. Проектът има за цел да представи устойчиви практики в сферата интегриране на уязвимите общности с фокус върху ромите.
Един от компонентите на проекта е осъществяване на пратньорства между общините като целта е да се реализират различни инициативи и да се споделят успешни практики на местно ниво. за реализиране на крайните цели заложени проекта. Всички участници в проекта ще реализилат местни инициативи, насочени към подобряване процеса на социално приобщаване на ромите.
Партньор на община Самоков е германската община Хам. Идната седмица представители на община Самоков – Георги Николов – здравен медиатор в община Самоков, Ралица Герасимова – гл. експерт „Социални дейности” и Веска Тодорова – гл. експерт „Връзки с обществеността” заминават на тридневно посещение в Хам, където ще споделят опита на община Самоков с колегите от Хам.  Предвижда се посещение на община Хам, среща с кмета на общината, посещение на училища и неправителствени организации, които работят за интегриране на уязвими общности. Партньорството между община Самоков и община Хам беше реализирано в Букурещ в началото на септември миналата година. Здравният медиатор Георги Николов присъства на обща среща с представители на всичките 20 общини и там бяха представени проекто-предложенията за различните инициативи. От месец януари тази година стартира и местната инициатива на община Самоков по проекта “for Roma with Roma”в Самоков. Инициативата на община Самоков в този проект е „Стрийт Арт фестивал”, в който ще бъдат проведени три арт обучения – едното е за изработка на ръчни произведения, другото е за графити, а третото е за писане на песни. Арт ателиетата имат за цел да сближат младежите от различни етнически групи, вкарвайки ги в приятелска и занимателна работна среда, обединени от общи интереси и идеи. Заедно с обучението ще бъде проведен и едноименeн фестивал през Април 2016, който ще покаже на гражданите и гостита на Самоков продуктите, които са изработили ромски и неромски младежи по време на работилниците. Очаквайте и концерт с участие на известни музикнати и почитатели на стрийт културата.