8 май е крайният срок, в който спортните клубове и училищата могат да дадат предложения и бележки по проекта за Наредба за извънучилищна тренировъчна и състезателна дейност | Община Самоков

8 май е крайният срок, в който спортните клубове и училищата могат да дадат предложения и бележки по проекта за Наредба за извънучилищна тренировъчна и състезателна дейност

Проекта е изготвен от Министерство на образованието, съвместно с Министерство на спорта. Направените предложения ще бъдат разгледани от Министерски съвет, преди окончателното одобрение на проекта. Наредбата предвижда директорите на училищата да осъществяват ръководство, координация и контрол при провеждане на тренировъчните дейности извън училищата. Спортните прояви и състезанията, включително спортно-туристическите, се организират отново от училищата. Директорите на училищата трябва да утвърдят със заповед спортния календар на училището, в който да се включат и спортните прояви, организирани от лицензиран спортен организатор. Проекта на наредбата е качен на сайта на министерствата и предложения по нея могат да се правят до 8 май. След този срок на база постъпилите предложения и направените корекции ще бъде приет нормативния документ, който влиза в сила веднага след приемането.