50 широколистни фиданки бяха доставени и ще бъдат засадени на Ларгото | Община Самоков

50 широколистни фиданки бяха доставени и ще бъдат засадени на Ларгото

Main News Image
Останалата декоративна растителност е представена от вечнозелени и цъфтящи храсти, които ще бъдат геометрично оформени. Ремонтът на този участък от Централна градска част започна в края на миналата година.
Проектът има за цел да подобри функционалността на зоната, като предвижда повече места за краткотраен отдих. Строително-ремонтните дейности се реализират по проект, който ще даде ново композиционно решение по отношение на настилки, зелени площи и паркови елементи. По този начин ще се унифицира визията на цялата градска част с еднаква настилка, композиционни елементи за парковата мебел, цветните лехи и декоративното осветление. По този начин ще се оформи цялостно композиционно пространство с пространството пред автогарата, около чадър чешма, Голямата чешма и Джамията. Ще се запазят съществуващите стълбища, ще се изградят рампи, съобразно изискванията за осигуряване на достъпна среда. Подмяната на настилката се наложи и заради това, че предишните плочки /поставени преди около 20 години/, поради изискванията за поставянето им на пясъчна основа, са счупени, пропаднали на места и поради образуваните неравности създават неудобства за преминаването на колички.
По проект, местата за сядане се увеличават значително, чрез ситуирането на пейки по основните пешеходни зони. Ще се благоустрои терена около детската площадка. Ще се премахнат сега съществуващите ненужни елементи, които утежняват пространството – кашпиите, бетоновите заграждения и др.
Проектът предлага изцяло достъпна градска среда за хора от всички възрасти и хора в неравностойно положение.