Предложения за културен календар | Община Самоков

Предложения за културен календар

Main News Image
Културният календар на община Самоков е  документ,  част от политиката на Общината за устойчивото развитие на куртурата.
Реализирането на дейностите в Културния календар цели включването на културни институции, граждански организации, бизнес среди, индивидуални творци и медии в процеса на непрекъснато обогатяване на културния живот в Самоков и селата.
Изготвеният за 2019 година Културен календар включва  събития, свързани с национални чествания и годишнини, с характерни за Общината дати, идейни предложения на организации и отделни граждани, както и проекти, финансирани до сега, придобили устойчивост във времето.
Основните приоритети в документа са:
* Опазване и съхраняване на културната традиция и създаване на нови висококачествени и конкурентни културни продукти;
* Стимулиране на иновативни практики в областта на културата;
* Грижа за социалния статус и самочувствието на индивидуални творци;
* Изследване и популяризиране на културно-историческото наследство;
* Събития и дейности, включващи отделните етноси в Общината;
* Събития, предложени от младежки организации;
* Събития, предложени от отделни граждани.
С цел обогатяването и изграждането на стойностен Културен календар на община Самоков, до 15 декември 2019 г. представителите на културни организации, неправителствени организации и граждански сдружения в областта на изкуствата и културата, както  и индивидуални творци от община Самоков могат да направят своите предложения за участие и партньорство при разработването на Културния календар. Предложенията да се изпращат на e-mail: obsh_sam@mail.bg  или на samokov@samokov.bg
Общината отправя тази покана, за да могат всички заинтересовани страни от публичния и граждански сектор да се включат, тъй като целогодишната културна дейност изисква сериозно и отговорно отношение, доколкото това е израз на ценностната система на обществото ни.
Постъпилите  предложения ще бъдат разглеждани на специални срещи през цялата година и при възможност ще бъдат заложени в Културния календар за 2020 г .
За всяка отделна инициатива е необходимо да се попълни следния формуляр: 

Задължително е да се посочат данни по всички точки.

Оценяването на идейните формати ще се  базира на степен на значимост на предложения художествен продукт на местно, национално и дори международно ниво, степен на артистичен резултат, устойчивост и реалистичност, публичност и възможности за привличане на потенциална аудитория, процент на осигурен финансов ресурс от изпълнителя, спрямо общия бюджет на проекта и др.
Одобрените проекти ще бъдат включени в Календара на културните събития на Община Самоков за 2020 г., като целта е правилно и напълно прозрачно да се  предоставят финансови средства за цялостно финансиране или съфинансиране на културни проекти.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите <<ТУК>>