20 години ВГ “Медени звънчета” | Община Самоков

20 години ВГ “Медени звънчета”

Секретаря на община Самоков Ангелина Вангелова поднесе поздравителен адрес от името на кмета на общината Владимир Георгиев и председателя на ОбС Силвия Стойчева на ръководителя на ВГ “Медени звънчета”, по случай 20-годишния им юбилей.

ВГ "Медени звънчета"