2 милиона евро ще получи община Самоков от дружество „Рила – Самоков 2004 | Община Самоков

2 милиона евро ще получи община Самоков от дружество „Рила – Самоков 2004

Main News Image
Средствата ще бъдат по сметка на общината до дни.
Днес бе сключен договор за дарение между дружеството Рила – Самоков 2004, представлявано от изпълнителния му директор Теро Халмари и община Самоков, представлявана от кмета Владимир Георгиев. На подписването присъства председателя на ОбС Силвия Стойчева и представителите на община Самоков в Съвета на директорите адв. Вададжийска и Георги Димитров. Със сключения договор дружеството, учредено за реализацията на проекта Супер Боровец, дарява на община Самоков сумата в размер на 2 млн. евро. Дарението е в изпълнение на решение на общото събрание на дружеството и решение на ОбС – Самоков от месец май 2016. По волята на дарителя, сумата ще бъде използвана от община Самоков за развиване на местни инфраструктурни дейности.