10 хил. рибки, балканска пъстърва, бяха пуснати днес в коритата на реките Бели Искър, Черни Искър, Бистрица, Палакария и Искър | Община Самоков

10 хил. рибки, балканска пъстърва, бяха пуснати днес в коритата на реките Бели Искър, Черни Искър, Бистрица, Палакария и Искър

Main News Image
Зарибителният материал бе закупен от пъстървово стопанство “Чудните мостове”. Инициативата вече е традиционна и се реализира за седма поредна година. Ежегодно Община Самоков закупува по около 10 хил. рибки, с които се зарибяват водните басейни в Самоков и селата. Традиционно в зарибяването участват членове на Ловно – рибарско сдружение – Самоков и любители рибари, членове на Туристическо дружество Рилски турист, представители на Изпълнителна агенция по рибовъдство и аквакултури, кметове на населени места и граждани. Тази година и ученици от екоклубове към училище „Кирил и Методий” и ученици от СУ „Отец Паисий” се включиха в кампанията. Началото на зарибяването бе дадена в коритото на река Искър при пешеходния мост над спортното училище. След това групите се разделиха по водоемите и зарибителен материал бе пуснат и на други прагове по дължината на коритото на Искъра, в река Бистрица,на водосбора на Бели и Черни Искър, в река Палакария и др.