Четири нови джипа получи РУ на МВР Самоков | Община Самоков

Четири нови джипа получи РУ на МВР Самоков

Main News Image
Днес началникът на полицейското управление Васил Попов представи обновения автомобилен парк на полицията, като подчерта, че това значително ще повиши нивото на охранителната дейност и ще съдейства за осигуряване на сигурността на гражданите. Високопроходимите автомобили са оборудвани с комуникационен терминал, система за автоматична идентификация на регистрационни номера и таблети. Джиповете са осигурени от Фонд “Вътрешна сигурност” на ЕС за справянето с миграционния натиск по българските външни граници. Колите ще се ползват за нуждите на “Охранителна полиция” към РУ – Самоков.