Три културни мероприятия на Община Самоков са одобрени, като отговарящи на изискванията и ще бъдат включени в Националния календар за Европейската година на културното наследство, това са Чакъровите тържества, и фестивалите “Дар от природата и Боб Феста | Община Самоков

Три културни мероприятия на Община Самоков са одобрени, като отговарящи на изискванията и ще бъдат включени в Националния календар за Европейската година на културното наследство, това са Чакъровите тържества, и фестивалите “Дар от природата и Боб Феста

Main News Image
Три, от шестте големи културни събития, с които община Самоков кандидатства за участие в Европейската година на културното наследство са оценени като събития, съхраняващи културното наследство и са включени в Националния календар на събитията на Европейската година на културното наследство.
Това легитимира мероприятията като значими и отговарящи на критериите за включване в календара и им се предоставя за използване логото на Европейската година за културно наследство на всички печатни материали. Припомняме, че в началото на 2018, Община Самоков кандидатства с шест големи културни събития, от културния си календар. Днес бе получено потвърждение, че Чакъровите тържества, фолклорния фестивал Дар от природата и Боб Феста, са одобрени и включени в календара от събития, посветени на Европейската година на културното наследство. Одобрените предложения ще имат право да ползват логото на инициативата. Така Община Самоков става част от поредица от единствени по рода си прояви за честване на богатото и разнообразно културно наследство на Европа! Целта на Европейската година на културното наследство е да се насърчат повече хора да откриват и изучават културното наследство на Европа, както и да се засили чувството на принадлежност на европейците към общото европейско семейство. През 2018 г акцентите са върху стойността на културното наследство за обществото; приноса му за икономиката и ролята му в европейската културна дипломация.
Европейската година на културното наследство включва инициативи и прояви на европейско, национално, регионално и местно равнище. Логото за визуална идентичност на Европейската година на културното наследство се използва както за националните, така и европейските инициативи и се предоставя само на такива, които са одобрени от комисията, а именно чрез които се допринася за постигането на целите на Европейска година на културното наследство. През 2018 г. ще се проведат хиляди дейности и чествания в цяла Европа. Годината ще заеме място сред успешните европейски инициативи, посветени на културното наследство.