Тази седмица приключи асфалтирането на улици в селата Горни и Долни Окол | Община Самоков

Тази седмица приключи асфалтирането на улици в селата Горни и Долни Окол

Main News Image
Продължава асфалтирането по селата и ще бъде положена асфалтова настилка на определените улици в Бели Искър, Поповяне и Ковачевци. В Алино в момента се изгражда вътрешния водопровод. Ще бъдат подменени тръбите на около 1 км от мрежата.
Общината започна да извършва почистване на банкети покрай пътища – четвъртокласна пътна мрежа.Община Самоков закупи и багер, който вече се използва и за поддържане на банкетите на четвъртокласните пътища и улиците, където това е възможно. Дейността се извършва с прикачен към него мулчер и времето за косене се съкращава значително. По този начин общината няма да ангажира човешки ресурс, който и без това не достига, за да се поддържат зелените площи в Самоков.