Съобщение | Община Самоков

Съобщение

Main News Image

Община Самоков съобщава, че на 20 октомври 2014 г. ще се проведе общо обсъждане на ПУП- изменения на плана за регулация и застрояване за УПИ II, кв.87,   с цел обособяване на три нови УПИ VIII,IX и X, кв. 87 по ПРЗ на гр.Самоков, обл. Софийска