Съобщение | Община Самоков

Съобщение

Main News Image

Въвъ връзка с наблюдавания интензивен епидемичен процес от общи респираторни заболявания и грип през последната ( трета седмица на месец Януари 2019) РЗИ Софийска област обявява грипна епидемия на териоторията на Софийска област считано от 22.01.2019 г.