Съвместна работна среща на Общинска администрация с НАП- София област | Община Самоков

Съвместна работна среща на Общинска администрация с НАП- София област

Main News Image

На 27.01. от 11 часа в залата на Общински съвет ще се проведе съвместна работна среща на Общинска администрация с НАП- София област със следната работна програма:

1.Кампанията за деклариране и плащане на данъци и осигуровки- особености и нови моменти.

2.Важни промени в данъчното и осигурително законодателство за 2015г.

Промени в Закона за данъците върху доходите на физически лица.

-Нови моменти за ползване на данъчни облекчения.

-Подаване на данъчни декларации с ПИК.

Промени в Данъчно -осигурителния процесуален кодекс.

Промени в Закона за данък върху добавената стойност.

Промени в Закона за местни данъци и такси.

-Нов ред за деклариране на недвижими имоти и превозни средства.

Промени в осигурителното законодателство.

3.Особенности на данъчно облагане и осигуряване на самоосигуряващите се лица-упражняващи свободни професии,земеделски производители, лицата урпражняващи медицински практики, облагане на наемодателите.