Седем стажанти започнаха работа от днес в Общинска администрация – Самоков | Община Самоков

Седем стажанти започнаха работа от днес в Общинска администрация – Самоков

Main News Image

Кметът Георгиев ги приветства днес и в резюме им представи работата и проблемите, с които се сблъсква администрацията. На срещата присъстваха и служители, които са започнали работа в администрацията по младежки програми и след това са са продължили да работят по трудови договори.
Община Самоков успешно реализира своето кандидатстване по схема „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
На стажантите са осигурени наставници, които ще спомогнат за обучението им и навлизане във функциите на заеманата длъжност.
Община Самоков използва всички възможности за кандидатстване по проекти за осигуряване на заетост на младежи и безработни лица.