Самоков представи възможностите за туризъм на най-голямото туристическо изложение в Румъния, TTR I, което се проведе в панаирния център в Букурещ, Ромекспо в периода 22-25.02.2018 г. | Община Самоков

Самоков представи възможностите за туризъм на най-голямото туристическо изложение в Румъния, TTR I, което се проведе в панаирния център в Букурещ, Ромекспо в периода 22-25.02.2018 г.

Main News Image
Туристически Информационен Център – Самоков представи целогодишните възможности за отдих и туризъм в Самоков и региона, вкл. културно-историческите забележителности, атракциите, разнообразието от културни и спортни събития и фестивали, които ще се състоят в Община Самоков през 2018 година.
Сред акцентите, включени в представянето на Самоков бяха Исторически музей Самоков, крепостта “Цари Мали Град”, възстановения модел на металургично  съоръжение “Самоково”, манастирите и църквите в региона, туристическите маршрути и пътеки, летните атракции и възможности за туризъм в планината. В изложението бяха включени и новите рекламни материали за Самоков, изготвени специално за изложението на румънски език.
”Интересът към Самоков като туристическа дестинация от страна на румънски туроператори и крайни клиенти е голям. Част от хората, които се спираха на щанда споделяха, че познават Самоков и Боровец, харесват го и отново биха посетили района.” споделя Иванка Вукова, Мениджър на Туристически Информационен Център, Самоков. След броени дни ТИЦ-Самоков ще представи Община Самоков на още две големи туристически изложение – ITB Берлин, 07-11.03. и INTOURMARKET Русия, 10-12.03.2018 г.