Самоков, Варна и Девня са в топ 3 на общините отличници по финансови показатели | Община Самоков

Самоков, Варна и Девня са в топ 3 на общините отличници по финансови показатели

Main News Image
Това става ясно от редовния тримесечен анализ на финансите на местната власт, подготвен от финансовото министерство за второто тримесечие на 2017 г. Данните на министерството са на базата на комплексен анализ на показателите на общините за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи за второто тримесечие на 2017 г. В списъка на отличниците влизат общо 28 града. Министерството следи всички най-важни финансови показатели, записани в Закона за публичните финанси. Финансовото министерство обяви и списъка на най-слабо представящите се общини. В официална процедура по финансово оздравяване са 32 общини, които трябва да подготвят планове как ще подобрят финансите си.