Проект на община Самоков № 12-11-57/04.02.2013 “Ефективна и ефикасна администрация на община Самоков за по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет | Община Самоков

Проект на община Самоков № 12-11-57/04.02.2013 “Ефективна и ефикасна администрация на община Самоков за по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет

Отделете ни от ценното си време и попълнете тази анкета. Целта е да изкажете отношението си за работата на общинска администрация.
Това проучване е по проект на община Самоков № 12-11-57/04.02.2013 “Ефективна и ефикасна администрация на община Самоков за по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет http://samokov.bg/survey/index.php/777281/lang-bg