Приключи обекта осигуряване на достъпна среда в Поликлиниката | Община Самоков

Приключи обекта осигуряване на достъпна среда в Поликлиниката

Main News Image
Проведе се Държавната приемателна комисия, която включва експерти от министерство на регионалното развитие и благоустройството, от социалното министерство, служители на областна и общинска администрация. Комисията направи оглед на обекта, като се запозна с документите, проекта, техническото задание и огледа реализираното изпълнение.
Община Самоков спечели финансиране по „Красива България” за проект „Осигуряване на достъпна среда на вътрешен двор и рампа към сграда на Поликлиника и стълби към вход МБАЛ Самоков”. По проект бе изградена ремонтирана рампата към поликлиниката, поставени нови парапети и благоустроено пространството с оформяне на алеи, подходящи за придвижване на хора в инвалидни колички. Обособени са зелени площи и са засадени храстовидна растителност. Поставени са и места за сядане. С осигуряване на достъпната среда до болничното заведение, общината изпълнява ангажиментите си за съобразяване на градската среда с изискванията за достъпност, както и плановете си за обновяване на поликлиниката.