Приключи изграждането на тротоар от моста при входа на село Бели Искър до училището | Община Самоков

Приключи изграждането на тротоар от моста при входа на село Бели Искър до училището

Main News Image
Изграждането на тротоарите се финансират от общинския бюджет със средства, предвидени за дребномащабни мерки по селата. В момента тече предвидения текущ ремонт на улици в селото, като се изкърпват компрометирани участъци. Работи се и по линия на бедствия и аварии като се изгражда отводнителен канал южно от футболното игрище. Този район пострада най-сериозно от наводнението през 2017 г. и в момента се изгражда отводнителна система за водостоците и повърхностните води. Там ще се изгради и подпорна стена, възстановява се и тротоара и уличната настилка.