Приключи извозването на покъщнината на пострадалите от наводнението | Община Самоков

Приключи извозването на покъщнината на пострадалите от наводнението

Main News Image
Най-пострадали са къщите, намиращи се на улиците „България”, „Подридна” и „Крали Марко” и преките им. Цялата покъщнина, която е повредена от водата и негодна за употреба беше изнесена пред къщите. От началото на тази седмица от общината ангажираха фирмата по чистотата да извозва битовите отпадъци. Събират се и отпадъците от наноси и растителност. Работеше се изключително интензивно, но проблем се явяваше, че част от хората изнасяха покъщнината, след минаване на камиона. Въпреки това дейността вече е приключила, като включително и коритото на Боклуджа е чисто.
Отпуснатите от Агенция по заетостта допълнителни 20 бройки за срок от 3 месеца, вече работят по трите улици за механичното им почистване. След приключването на събирането на отпадъците и измитането, улиците ще бъдат измити. Накрая предстои да бъде възстановена разрушената асфалтова настилка.
Кметът Георгиев се срещна с инж. Нитов – управител на ВиК – София област, като е е сигнализирал, че трябва да се дадат предписания шахтите и канализацията да бъдат основно почистени от наносите, вследствие наводнението.