ПРЕССЪОБЩЕНИЕ | Община Самоков

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Main News Image

logo regioni

На 26.10.2018 г. от 11:00 часа пред сградата на РПУ – Самоков, гр. Самоков, ул. “Професор Васил Захариев” №1, ще се проведе заключителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-2.001-0099-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинската администрация – Самоков, РПУ-Самоков и сградата на ОУ „Авксентий Велешки” гр. Самоков”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
На пресконференцията ще бъдат представени резултататите от изпълнението на проекта и ефектът от внедрените мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинската администрация – Самоков, РПУ-Самоков и ОУ „Авксентий Велешки”.

Обща стойност на проекта: 4 180 968.67 лева
БФП: 4 154 679.07 лева
Дата на стартиране: 02.11.2016 г.
Дата на приключване: 02.11.2018 г.

—————————-www.eufunds.bg—————————-