ПРЕССЪОБЩЕНИЕ | Община Самоков

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Main News Image

logo regioni

На 15.06.2018 г. от 11:00 ч. в гр. Самоков, ул. „Македония“ 25, пред Основно училище „Митрополит Авксентий Велешки“ се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект №BG16RFOP001-2.001-0099-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ – Самоков и сградата на Основно училище „Авксентий Велешки“, гр. Самоков”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
На организираната от Община Самоков официална церемония “Първа копка” се даде ефективен старт на изпълнението на строителните дейности по обновяването на сградите, обект на предвидените мерки за енергийна ефективност.
Обща стойност на проекта: 4 180 968.67 лева
БФП: 4 154 679.07 лева
Дата на стартиране: 02.11.2016 г.
Дата на приключване: 02.11.2018 г.