През тази седмица се асфалтира двора на Гимназия Фотинов | Община Самоков

През тази седмица се асфалтира двора на Гимназия Фотинов

Main News Image
Това е в изпълнение на проекта за благоустрояване и обновяване на двора на ПГ “К.Фотинов” и включва редица дейности, чрез които се цели повишаване на функционалността му.
Ремонтът се извършва изцяло със собствени средства на община Самоков, като стремежът е да се постигнат добри условия за спорт на учениците. Проектът предвижда пълното реновиране на двора, като се промени и композиционната му организация, чрез обособяването на отделни зони с различно предназначение с цел пълноценно усвояване на дворното пространство, осигуряване на качествени условия за спорт на открито и отдих. Ще бъдат оформени игрища за футбол, волейбол и баскетбол, зона за спорт, снабдена с фитнес уреди, подходящи за открити условия на ползване, спортни игрища. Покритието ще се изпълни със спортна каучукова настилка и съответните маркировки. Освен игрищата, площадките ще разполагат със зона за спорт на открито с гимнастически уреди и зона за разполагане на маси за тенис. Дворът ще бъде благоустроен, като се изграждат алеи и се оформят зелени площи и кът за отдих.