По случай Деня на българската община бе представена обновената експозиция „Кметовете на Самоков” | Община Самоков

По случай Деня на българската община бе представена обновената експозиция „Кметовете на Самоков”

Main News Image
На тържеството присъстваха кметовете Ангел Немов, Васил Кънев, Георги Големинов, Христо Ярловски и Елена Каменова, ученици от ОУ „Христо Максимов” и ПТГ „Никола Вапцаров”, кметове на населени места в общината, общински служители и др. 12 октомври е обявен за Ден на българската община през 1998 г., с решение на делегатите на Общото събрание на Национално сдружение на общините. Целта е да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България Датата не е избрана случайно. На 12 октомври 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление. В него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници. Любомир Николов – уредник в Исторически музей – Самоков представи изложбата концепцията й. След освобождението на България, временното руско управление предвижда Самоков да е окръг в Софийска губерния. С влизането на руската армия в града на 30 декември 1977 г., самоковския окръжен управител майор Генадий Шигорин организира първото управленско тяло на Самоков, което се заема със създаването на администрация и решаване на належащи проблеми. Самоковската община е една от първите общини, създадени след освобождението. Решението е обнародвано в бр. 101 на Държавен вестник от 26 декември 1878. Местното самоуправление в Самоков има история, която трябва да бъде проследена, защото всеки един от хората, чийто портрети са на стената са допринесли за развитието на община Самоков. Кметовете на Самоков са били винаги движеща сила на процесите за превръщане на града в индустриален център и за съхраняване на културните традиции. Кметът Георгиев поздрави присъстващите с празника и пожела още много успехи в реализирането на проекти за развитието на Самоковска община. Накрая на тържеството кметът Георгиев поднесе благодари на учениците от и от ОУ „Христо Максимов”, за участието им и реализирането на различни инициативи. Благодарности поднесе и на учениците от Професионална техническа гимназия „Вапцаров” за това, че активно се включват в мероприятията, организирани от Община Самоков, свързани с честването на исторически дати. Ръководителите на учениците от двете училища получиха от кмета едни от най-ценните издания на Исторически музей – Самоков- „Златен извор” на Мария Йончева, „История на Самоков и околността му” от Христо Семерджиев и книгата „Кметовете на Самоков от 1878”.