По брой проекти, с които са кандидатствали фирми, сдружения с нестопанска цел и Община Самоков МИРГ – Самоков е на второ място в страната сред останалите МИРГ | Община Самоков

По брой проекти, с които са кандидатствали фирми, сдружения с нестопанска цел и Община Самоков МИРГ – Самоков е на второ място в страната сред останалите МИРГ

Main News Image
Днес се проведе информационна среща на Местна инициативна рибарска група – Самоков, на която бе отчетена дейността до момента и оставащите процедури, по които ще бъде обявен прием по проекта. Управителят на Сдружението Йоана Спасова сподели с присъстващите, че МИРГ – Самоков е втора в страната по входирани проекти. Това е изключително ценно тъй като чрез тези сдружения основно се подпомагат местния бизнес и местните производители, реализират се благоустройствени мероприятия. Главната цел е максимално въздействие за подобряване на качеството на живот в територията и устойчиво развитие на рибарския сектор чрез възможностите на стратегията за водено от общността местно развитие на МИРГ – Самоков. МИРГ – Самоков работи по одобрена стратегия на стойност близо 4 млн. лв. С тези средства се финансират проекти, които отговарят на целите, заложени в стратегията. Кметът Владимир Георгиев, който е председател на управителния съвет на МИРГ – Самоков сподели, че двете сдружения – МИГ и МИРГ са изключително важни, тъй като подпомагат именно гражданската инициатива и местния бизнес. Общината от своя страна ползва своята квота за финансиране по стратегиите, най-вече за благоустройствени и ремонтни дейности по селата. Кметът сподели, че се надява и следващия програмен прозорец да получим отново финансиране на стратегиите и на двете сдружения.
До момента са приети проекти по три мерки, по които кандидатстваха фирми, сдружения с нестопанска цел и Община Самоков. По една от мерките Общината бе одобрена за финансиране на ремонти на площадните пространства на Маджаре, Марица, Райово, за благоустрояване на градинка в с. Говедарци и изграждане на достъпна среда в лесопарк „Ридо”. Предстои отварянето на още две мерки, по които ще се финансират проекти за развитие на местния бизнес.