Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г. | Община Самоков

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г.