Покана | Община Самоков

Покана

Main News Image

Кметът на Община Самоков на основание чл. 26 ал.2 от Закона за нормативните актове

КАНИ

Жителите на Община Самоков и цялата общественост на 12.03.2021 г. от 17:00 ч. в Заседателната зала на Общината/V –ти етаж/

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

по

Проект на „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Община Самоков”.

Очакваме Ви