Покана | Община Самоков

Покана

Main News Image

Покана

Кметът на Община Самоков на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Самоков

   кани

 

жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 20.01.2020 г. от 17.30  ч. в заседателната зала на Общината / V- ти етаж /

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на проекта на бюджет за 2020 г. на Община Самоков

 

Уважаеми съграждани,

Предстои обсъждането на бюджета на Община Самоков за 2020 г. Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения до 17.01.2020 г. в деловодството на администрацията или на електронен адрес samokov@samokov.bg

Основните показатели на проекта на общинския бюджет за 2020 г. ще бъдат публикувани на адрес www.samokov.bg (http://www.samokov.bg.).

ОЧАКВАМЕ ВИ !

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община Самоков

 

Макрорамка, Приходи държавна дейност, Разходи държавна дейност, Приходи общинска дейност, Разходи общинска дейност

Презентация на проекта за бюджет

Капиталова програма по обекти