Покана | Община Самоков

Покана

Main News Image

logo regioni

Община Самоков има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция, която ще се проведе на 26.10.2018 г. от 11:00 часа пред сградата на РПУ – Самоков, гр. Самоков, ул. “Професор Васил Захариев” №1, по повод приключване на изпълнението на строителните дейности по проект BG16RFOP001-2.001-0099-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ – Самоков и сградата на Основно училище „Авксентий Велешки“, гр. Самоков”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На пресконференцията могат да присъстват граждани, медии и всички заинтересовани страни.
В приложение към настоящата покана ще откриете Програма за провеждане на събитието.
За контакти:
Камелия Тинчева
Тел: 0877800975 e-mail: alfa.advice.publicity@gmail.com; camellia_todorova@abv.bg

Програма