Покана за участие в национален конкурс за детска рисунка | Община Самоков

Покана за участие в национален конкурс за детска рисунка

Main News Image

Национален конкурс за детска рисунка в рамките на ежегодната Национална награда за изобразително изкуство „Захарий Зограф”, връчвана от Община Самоков

Община Самоков връчва една от най-престижните награди за живопис, носеща името на големия български възрожденец Захарий Зограф.

За българския художник Наградата „Захарий Зограф” е мярка не само за най-високи творчески постижения, но преди всичко възможност за съизмеримост  с трайните и непреходни духовни истини. Националната награда е определена през 1972 г., като първият й носител е академик Светлин Русев.

Към Националната награда е организиран и  Национален конкурс за детска рисунка

Конкурсът има за цел да даде шанс за изява на деца и ученици и да допринесе за мотивацията им да се занимават с изобразително изкуство и  научат повече за самоковските зографи.

РЕГЛАМЕНТ

 1. Конкурсът е индивидуален. В него могат да участват деца и ученици от 4

години до 15 години, разделени в три групи:

► Първа група – от 4 години до 6 години;

► Втора група – от 7 да 10 години;

► Трета група – от 11 години до 15 години.

 1. Всеки участник може да участва с две творби.
 2. Тема – свободна.
 3. Разрешава се ползването на всяка техника и материали по избор.
 4. Творбите трябва да бъдат с размер 35 см/50 см
 5. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде отбелязана следната информация:

► трите имена на автора;

► възраст;

► училище, школа, учител;

► адрес на автора;

► телефон за връзка.

 1. Творбите трябва да бъдат изпратени на адрес:

Гр. Самоков – 2000

Община Самоков

Обл. Софийска

Ул. „Македония” 34

За конкурса за детска рисунка към Национална награда „Захарий Зограф”

 1. Краен срок за изпращане на рисунките: 28 април 2017 г.

НАГРАДИ

 1. Рисунките ще бъдат оценявани от журито, което определя носителя на Националната награда „Захарий Зограф”.
 2. Определя се една специална награда и награди за първо, второ и трето място във всяка възрастова група.
 3. Участникът, отличен със специалната награда получава 150 лв.
 4. Отличените участници, заемащи първо, второ и трето място в отделните възрастови групи получават съответно 70 лв., 50 лв. и 30 лв.
 5. Наградите на малките художници се връчват по време на тържествената церемония по връчване на Наградата „Захарий Зограф”, която ще се проведе на 19 май 2017 г.
 6. Наградените творби ще бъдат публикувани в официалния сайт на община Самоков .

ЖУРИ:

Председател: академик Светлин Русев

Членове:

Любен Генов, Председател на СБХ;

Проф. Станислав Памукчиев, носител на Наградата „Захарий Зограф”;

Проф. Ивайло Мирчев, преподавател в Националната художествена академия;

Милко Божков, носител на Наградата „Захарий Зограф”;

Силвия Стойчева, Председател на Общински съвет-Самоков

Владимир Георгиев, Кмет на община Самоков;

Васил Сайменов, Зам.-кмет на община Самоков;

Иван Масларски, галерист.

С уважение:

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА САМОКОВ