Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021 г. на Община Самоков | Община Самоков

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021 г. на Община Самоков

Main News Image

Кметът на Община Самоков на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Самоков

 кани

 

жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 11.02.2021 г. от 17.00  ч. в заседателната зала на Общината / V- ти етаж /

 

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на проекта на бюджет за 2021 г. на Община Самоков

 

Уважаеми съграждани,

Предстои обсъждането на бюджета на Община Самоков за 2021 г. Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения до 11.02.2021 г. в деловодството на администрацията или на електронен адрес samokov@samokov.bg

Основните показатели на проекта на общинския бюджет за 2021 г. ще бъдат публикувани на адрес www.samokov.bg (http://www.samokov.bg.).

 

ОЧАКВАМЕ ВИ !

Приходи 2021 г.<<ТУК>>

Разходи 2021 г. <<ТУК>>

Капиталови разходи 2021 г. <<ТУК>> 

Календар на културните събития 2021 г <<ТУК>>

Презентация на проекта на бюджет<<ТУК>>