От месец август Община Самоков разкри приемна на Агенция по кадастър в сградата на общинска администрация | Община Самоков

От месец август Община Самоков разкри приемна на Агенция по кадастър в сградата на общинска администрация

Main News Image
Това се наложи, след като АК закри звеното си в Самоков. Тъй като голяма част от населените места в общината са с кадастрална карта и за да облекчи гражданите си да не пътуват до столицата, общинското ръководство взе решение за разкриване на приемна, като съответно се назначи служител към Общината, който да обслужва приемната. Приемната вече работи четири дни в седмицата -от понеделник до четвъртък /досега офиса на Агенцията работеше само един ден в седмицата/, като по този начин значително ще се намалят опашките на гишето. Служителят, който е назначен е оторизиран по Закона за кадастъра да борави със съответните данни.
И от още едно облекчение могат да се възползват гражданите, на които се налага да вадят скици. На гишето вече има и ПОС терминал, като по този начин се спестява ходенето до банка за заплащане на такса.