От края на април започна ремонт на тротоарите в Самоков | Община Самоков

От края на април започна ремонт на тротоарите в Самоков

Main News Image
Ремонтът се извършва в изпълнение на сключения договор по проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за благоустрояване и основен ремонт на тротоарни настилки и други обществени пространства в община Самоков”. Обособената позиция за ремонт на тротоари се изпълнява от фирма „Инвестстрой 57” ЕООД.От края на миналата година фирмата започна подмяна на тротоарната настилка на ул. „Отец Паисий” и в момента продължава дейността си, където са приключили изкопните дейности. Подменят се бордюрите, а за настилка се поставят унипавета.
Останалата част от тротоарните площи и в момента текат изкопни дейности по подмяна на кабелите, която се извършва от ЧЕЗ.