От днес започва приема на документи за кандидатстване за общинска стипендия | Община Самоков

От днес започва приема на документи за кандидатстване за общинска стипендия

Main News Image
Крайният срок е 31.07.2020 г.
Първите стипендии бяха учредени през 2004 г. и от тогава до момента, всяка година се присъждат на деца и младежи от Самоков в различни области. С течение на годините към първите три стипендии бяха допълнени и още шест, като към момента се присъждат 9 стипендии в подкрепа на даровити самоковски ученици от 8 до 12 клас или студенти, с отличен успех и постижения в различни области. За постижения в природо-математическите науки се присъжда стипендия на името на акад. Любомир Чакалов, за хуманитарни науки – на името на Константин Фотинов, за постижения в областта на изкуствата една за музика на името на Васил Стоин и една за изобразително изкуство на името на Наум Хаджимладенов. Присъжда се и една , стипендия за спорт. Не се присъжда общинска стипендия само за отличен успех. Стипендиите са в размер на 1000 лева и се изплащат в рамките на учебната 2020/2021 година. Комплектът документи включва заявление от ученика или студента, копие от бележника/академична справка с годишния успех за учебната 2019/2020 г., документи удостоверяващи постиженията, препоръка от училището/университета или спортния клуб. От 2016 година са обявени още две общински стипендии по 500 лева за малки спортисти – ученици от 2 до 7 клас, с постижения в зимните спортове. Редът за кандидатстване е същият, като заявлението до кмета може да бъде подадено и от родител. Удостоверенията на удостоените стипендианти на Община Самоков обикновено се връчват на тържеството по случай Празника на Самоков, 21 август. Повече информация можете да получите на телефоните на отдел „Образование, младежки дейности и спорт” – 0722/60099, 0887 696902