От Дирекция “Вероизповедания” към Министерски съвет бяха отпуснати 35 хил. лв. за ремонтни дейности на оградите на Синагогата и Митрополитската църква и покрива на Джамията | Община Самоков

От Дирекция “Вероизповедания” към Министерски съвет бяха отпуснати 35 хил. лв. за ремонтни дейности на оградите на Синагогата и Митрополитската църква и покрива на Джамията

Main News Image
Кметът Владимир Георгиев изпрати писмо до Дирекция “Вероизповедания” с аргументирано предложение да се отпуснат средства за належащи ремонти на храмове на територията на град Самоков. Исканията са за финансово подпомагане на ремонта на манастирския зид на Митрополитската черква, покрива и минарето на Джамията и възстановяване на оградата на Синагогата. Синагогата е паметник от национално значение, но с времето, поради липса на средства за ремонта й, е потънала в разруха и е затворена за посещения. Искането, поставено в писмото е относно възстановяването на автентичния зид на двора, който е напълно разрушен от източната страна, като е аргументирано, че по този начин ще се опази останалото от този паметник на културата, а в последствие при финансова възможност да се направи цялостна реставрация на обекта. От Дирекция “Вероизповедания”, отпускат 10 хил. лв. Байракли джамия е културно-исторически паметник от национално значение. Тя не е действащ храм. Отворена е като музей и посреща много посетители. Реставриран паметник на културата, тя е единствената запазена джамия от времето на османското владичество в Самоков. В момента Байракли джамия се нуждае от основен ремонт на покрива и минарето. Поради лошото им състояние и в следствие на течове, покритието на минарето се руши, а течовете от покрива унищожават ценните стенописи в мюсолманския храм. За ремонта от Дирекцията отпускат 15 хил. лв.
Митрополитската църква „Успение на Пресвета Богородица” е била седалище на митрополита на Самоковска епархия. В момента църквата е в много добро състояние. В нея се помещава и Архиерейското наместничество на Самоков. Много миряни посещават храма и с помощта на дарения се поддържат стенописите и целия сграден фонд. За съжаление манастирския зид не е в добро състояние и се нуждае от основен ремонт. Средствата, набрани основно чрез дарения, не достигат за възстановяването му. В резултат на искането от община Самоков Дирекция „Вероизповедания” отпусна 10 хил. лв.