Отстраняват се пораженията, нанесени от наводнението, върху гробищен парк “Ридо” | Община Самоков

Отстраняват се пораженията, нанесени от наводнението, върху гробищен парк “Ридо”

Main News Image
В резултат на огромното количество вода, което мина и през парк „Ридо” се образуваха сериозни свлачищни процеси на пътищата, водещи към парка. Нанесени са щети и на гробищния парк, като е скъсан водопровода, отнесена е оградната стена до Дома на покойника има и големи количества пръст, които са засипали гробовете в долната част. Община Самоков още първия ден след наводнението изпрати комисия за оглед на щетите и от сряда започна работа по почистването.
Проведен е разговор с ръководството на ВиК за възстановяване на водопровода, предвидено е изграждане на подпорната стена. В момента се извършва почистване на гробищните места от насипа, след което ще бъдат оформени отново алеите в парка. Ще бъде изградена и подпорна стена под склона.
Работи по описването на разрушената инфраструктура и обществени места в града и засегнатите села. След оформяне на доклада ще бъде изпратено искане за отпускане на средства за възстановяване по линия на „Бедствия и аварии”. Но докато се чака отпускането на средства, общината ще продължи да работи по отстраняването на щетите със собствени сили.