Обявление | Община Самоков

Обявление

Main News Image

socialni

ОБЩИНА САМОКОВ стартира проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ САМОКОВ” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

От 01.07.2019 г. започва кандидатстване и подбор на желаещите да ползват почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Услугите ще се извършват от специализиран екип от медицински сестри, социален работник, психолог и рехабилитатор. Целта на проектa е да подобри качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора.
По проекта могат да кандидатстват лица от следната целева група:
– Хора с увреждания;
– Лица с хронични заболявания;
– Възрастни хора над 65 години;

Информация и документи за кандидатстване можете да получите в сградата на Домашен Социален Патронаж с адрес гр. Самоков, бул. „България” №30; телефон за контакти: 0885 008 502

Заявление за ползване на почасова интегрирана здравно-социална услуга по проект „Патронажна грижа на възрастни хора и хора с увреждания в Самоков”<<ТУК>>

Предписание за ползване на почасова интегрирана здравно-социална услуга<<ТУК>>